środa, 13 maja 2009

kościoły pokoju

Po świętach odbyliśmy malą wyprawę po Dolnym Śląsku. Zajechaliśmy najpierw do Jaworu, a potem do Swidnicy i Walimia. Dzis kilka slów na temat zwiedzonych kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, które są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. W roku 2001 zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powstały w II poł. XVII wieku gdy, w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg, przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami: budowle miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek); mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich; nie mogły mieć wież, dzwonów, ani tradycyjnego kształtu świątyni; musiały być ukończone w ciągu jednego roku; musiały zostać wzniesione na koszt protestantów oraz nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne. Na Dolnym Sląsku wybudowano trzy takie kościoły: w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Wszystkie zostały ukończone a do naszych czasów dotrwały dwa - kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz