poniedziałek, 18 maja 2009

w twierdzy

Najechaliśmy twierdzę kłodzką. Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z roku 981. Najprawdopodobniej był to zespół drewnianych budynków otoczony palisadą i w takiej formie musiał istnieć dość długo, skoro w 1114 roku podpalił go czeski książę Sobiesław. W 1129 roku Sobiesław odbudował gród i osadził w nim kasztelana. Około 1300 roku gród stał się zamkiem mieszkalnym, stanowiącym okazałą siedzibę władcy hrabstwa kłodzkiego. Stopniowo zamek rozrastał się. W 1622 roku wojska cesarskie opanowały miasto i twierdzę - wybuch prochów uszkodził budynki warowni, powodując konieczność rozbiórki kolegiaty, grożącej zawaleniem. Po opanowaniu miasta Austriacy odbudowali i zmodernizowali zamek, nadając mu bardziej współczesny charakter - wysokie, średniowieczne mury i wieże zastąpiono kurtynami z bastionami i rawelinami. W 1742 roku twierdza poddana została Prusakom - za panowania Fryderyka II rozbudowano i ufortyfikowano ją znacząco, na pierwszy plan wysuwając jej obronny charakter. W tym okresie powstał też fort na Owczej Górze. Przebudowa nasiliła się jeszcze po okresie wojen śląskich (1770) - rozebrano wówczas resztki zamku mieszkalnego, kaplicy i kościoła, w którego miejscu zbudowano ogromny donżon. Twierdza w tej formie, z małymi zmianami w XIX wieku przetrwała do dnia dzisiejszego. W okresie II wojny światowej zmieniło się jej przeznaczenie - warownia stała się więzieniem, w którym osadzano więźniów politycznych, dezerterów oraz jeńców różnych narodowości. Obecnie twierdza stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Kłodzka - z jej pomostu widokowego roztacza się wspaniały widok na miasto i okolice - widok sięga aż po otaczające Kotlinę Kłodzką góry. Na koniec zwiedziliśmy podziemne labirynty korytarzy minerskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz