piątek, 3 lutego 2012

Who is who?

Przeżywa wiele różnych nastrojów; dużo myśli, zastanawia się, rozważa rozmaite teorie
i zapatrywania - i wreszcie - sam sobie tworzy powoli z tego wszystkiego własne poglądy. Wszystko co niesympatyczne lub zbyteczne - wyrzuca poza nawias.
Dusza jego jest niezwykle wrażliwa i natychmiast reaguje na wszelkie pobudki zewnętrzne
i nastroje. Przyjazny, towarzyski - odznacza się swym subtelnym umysłem i wysoka inteligencją.
Odznacza się dobrą pamięcią, a gdy chodzi o osiągnięcie celu, jaki sobie raz wytknął - okazać może zaciętą wytrzymałość.
A jednak wpływ otoczenia i warunków życiowych hamuje jego wolność poruszeń.
Lubi zbiory i nieraz kolekcjonuje różne przedmioty. Pragnie zdobyć majątek i baczną uwagę zwraca na środki materialne; w zbieraniu dóbr doczesnych może nawet okazywać nadmierną gorliwość, która może się przerodzić w skąpstwo.
Wady. Nadmierną uwagę zwraca na wszystko, co dotyczy go osobiście i przecenia znaczenie swej osoby. Wskutek tego może się nawet stać nadmiernie wrażliwym lub bojaźliwie skrytym.
Co mu grozi. Podlega niebezpieczeństwu ze strony wrogów skrytych i zazdrosnych.
Ma niezwykle wrażliwy żołądek, a jednocześnie bywa łakomy i skłonny do spożywania nadmiernych ilości słodyczy, co powoduje niedomagania.
Jakby ktoś mnie opisał...

1 komentarz: