wtorek, 22 stycznia 2013

Rocznica powstania styczniowego

Dziś 150 rocznica powstania styczniowego. A poniżej ślady...
Kornel Zielonka wyruszył do powstania z Galicji, wraz z trzema braćmi. Pojmany w bitwie pod Jeziorkiem, przemierza typowy szlak polskich zesłańców: poprzez więzienia w Kielcach i Radomiu oraz warszawską Cytadelę, a następnie wyrokiem sądu wojennego w Pskowie został skazany na osiedlenie na Syberii w gubernii irkuckiej. Na mocy manifestu carskiego, jako poddany austriacki, został uwolniony z zesłania i w roku 1869 powrócił do Galicji. W roku 1913, we Lwowie, opublikował Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu na Syberyi. 
Zielonka Jastrzębiec Ludwik (1835—1897), kapitan – uczestnik kampanii włoskiej w 1860 r. oficer oddziału [Mariana Langiewicza] w 1863 r. dowódca oddziału w (walczącego w bitwie pod Fajsławicami 25 sierpnia 1863]. Wzięty do niewoli, więziony był w Cytadeli Warszawskiej. Skazany 2 listopada 1863 na 8 lat ciężkich robót na Syberii. Pochowany we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim w Kwaterze Powstańców Powstania Styczniowego (w rzędzie XII). 
Moja rodzina wywodzi się z okolic Lwowa, jednoznacznie wierna Polsce, czy to dlatego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz