sobota, 13 września 2014

Wielka Ukraina

Dzisiejsze niepodległe państwo Ukraina odziedziczyło w 1991 roku ziemie po republice sowieckiej USRR. Związek Radziecki stworzył Ukraińską Republikę Rad, kosztem Polski, Węgier, Rumunii a nawet Rosji. Zatem Ukraina powstała w pewnej części kosztem strat terytorialnych tych państw. Nie negując suwerenności państwa ukraińskiego nie dziwie się, że sąsiedzi mają pretensje do swych dawnych ziem przyłączonych do Ukrainy. Rosjanie już przyłączyli Krym do Rosji. Toczą się walki w Donbasie. Nie dziwie się, że Rosjanie chcą żyć w Rosji, a nie na Ukrainie. Swego czasu Ślązacy podczas powstań śląskich podobnie walczyli o przyłączenie do Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz