wtorek, 10 grudnia 2013

Mikołajowo-Tomaszowe mądrości po czesku i polsku!

Grudzień to pracowity okres pracy św. Mikołaja. Ku refleksji świetny czeski tekst 
Tomasza Powyszyńskiego z jego tłumaczeniem na polski. Polecam z serca!

Viděl jsem sáni velkou jako loď. (Widziałem sanie wielkie jak statek.)
V ní byl Mikuláš, řekl mi: „Rychle pojď! (Był w nich Mikołaj, powiedział mi: „Chodź szybko!)
Ukázal bych ti něco, a o životě pověděl!“ (Pokazałbym ci coś i o życiu opowiedział!”)
Nasedl jsem pohodlně na sáni a uviděl, (Usiadłem wygodnie w saniach i zobaczyłem,)
že vedle nejsou sobi, jak by měli být, ale hroši. (że obok nie ma reniferów, jak powinny być, ale hipopotamy.)
Nemohu si pomoci – na mě to nezáleží. (Nic na to nie poradzę – ode mnie to nie zależy.)

Mikuláš měl vycpaný dárky žok před sebou. (Mikołaj miał przed sobą wór wypchany prezentami.)
Vánoční svátky se letos určitě povedou. (Święta w tym roku z pewnością się udadzą.)
Byl v něm plyšový medvídek s červenou mašlí. (Był w nim pluszowi miś z czerwoną kokardą.)
Sukně, která každou panenku vhodně zkrášlí. (Sukienka, która każdą lalkę odpowiednio upiększy.)
Byl také barevný, elektrický vláček, (Była też kolorowa, elektryczna kolejka,)
kterým se rád vozí usměvavý dráček. (którą chętnie jeździ uśmiechnięty smoczek.)
Byl černobílý míč, připraven k sportovnímu souboji. (Była czarno-biała piłka, przygotowana na sportowy pojedynek.)
Byla pistole, se kterou se žádný kluk ničeho nebojí. (Był pistolet, z którym żaden chłopak się niczego nie boi.)
Bylo ještě bezpočet knih, malé vidličky a talíře, (Było jeszcze mnóstwo książek, małe widelce i talerze,)
razítka pro děti, tanky, dinosauři a rytíře. (pieczątki dla dzieci, czołgi, dinozaury i rycerze.)

Když jsme letěli, viděl jsem měsíc, který plul na nebi. (Gdy lecieliśmy, widziałem księżyc, który płynął na niebie.)
Mikuláš přemítal, vypadal překvapeně. Potom řekl mi: (Mikołaj dumał, wyglądał na zdziwionego. Potem powiedział mi:)
„Vy stále něco chcete a většina z toho jsou blbosti.“ („Wy ciągle czegoś chcecie, a większość z tego to głupoty.”)
Když to mluvil, přepadl mě pocit úzkosti... (Gdy to mówił, ogarnęło mnie uczucie lęku…)
„Zapamatuj ta slova, protože pravda je čistá jako padlý sníh: („Zapamiętaj te słowa, dlatego że prawda jest czysta jak spadły śnieg:)
pokud přesto přese všechno stále chceš snít, (dopóki mimo wszystko ciągle chcesz marzyć,)
pokud umíš odlišovat mravní barvy složeného světa, (dopóki umiesz odróżniać moralne barwy złożonego świata,)
pokud moudrost je pro tebe důležitější než silueta, (dopóki mądrość jest dla ciebie ważniejsza niż sylwetka,)
pokud máš komu svěřovat své starosti, (dopóki masz komu zwierzać się ze swych problemów,)
tak máš všechno, co je na zemi nutné k štěstí.“ (dopóty masz wszystko, co na ziemi jest konieczne do szczęścia.”)

1 komentarz: