niedziela, 2 marca 2014

Parafia moich przodków

Parafia św. Stanisława w Dawidowie k. Lwowa została ufundowana 6 listopada 1439 roku. W latach 1659-1815 duszpasterzami Dawidowa byli dominikanie. W XVII wieku wieś należała do lwowskich dominikanów i pozostawała ich własnością do XX wieku. Od początku XIX wieku do zakończenia II wojny światowej parafią zarządzali kapłani diecezjalni.

Stary drewniany kościół w Dawidowie został zamieniony murowanym w 1600 roku. Na początku XVIII wieku w tym kościele znajdowało się 3 ołtarze. W protokole wizytacyjnym z 1741 roku wymieniono 5 ołtarzy. W 1762 roku liczba ołtarzy znowu powróciła do trzech. W 1774 roku arcybiskup Wacław Hieronim Sierakowski dokonał konsekracji kościoła w Dawidowie. 


Ostatni proboszcz Dawidowa ks. Stanisław Sadowski opuścił parafię 5 kwietnia 1946 roku. Klucze od kościoła zostały oddane greckokatolickiemu komitetowi cerkiewnemu. Niebawem kościół został niemal całkowicie zaniedbany. W latach 90-tych XX wieku został przekazany grekokatolikom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz