sobota, 18 kwietnia 2009

Piękno jest piękne

Coraz bardziej pociąga mnie piękno (gr. kalós). I coraz częsciej odwiedzam galerie, muzea, oglądam obrazy. Postanowilem sobie, że będę umieszczać dziela sztuki, obrazy, rzeźby, które widzialem i które mi się bardzo spodobaly. Spodobaly mi się, bo byly piękne. A co to w ogóle jest piękno? Grecy pewnie by powiedzieli, że to pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Niewątpliwie istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra.
W metafizyce, piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną tworzyw bytu oraz doskonałość.
Obecnie uważa się, że wzory piękna nie są stałe, pozostają swoiste dla kręgów kulturowych oraz okresu w jakim powstały. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż częstokroć artyści starali się dać własną definicję piękna, niezależną od wcześniejszych kanonów. Tym samym piękno widziane przez artystę postrzegane jest jako subiektywne i zależne od gustu czy upodobań. Ale to Bóg jest przyczyną wszystkiego co piękne. Tomasz z Akwinu głosił, iż "ze względu na przyporządkowanie bytu do duszy w całości, piękne jest to, co ujrzane podoba się". Estetyka (gr. aisthetikos - dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 'wrażliwy') – trad. dziedzina filozofii, zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz