poniedziałek, 8 listopada 2010

Kalendarium twierdzy Modlin

Walory obronne i taktyczne miejsca: Modlin położony jest u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry.
Po raz pierwszy walory te docenił już Król Szwedzki Karol Gustaw w 1655 roku - zakładając w Modlinie oszańcowany obóz warowny
koszary z białą wieżą
Okres wojen napoleońskich
• 1806 r. - Napoleon wydaje rozkaz umocnienia przyczółków zabezpieczających mosty na Wiśle
• pierwsze umocnienia drewniano-ziemne,
• 1807-1812 r. - budowa wewnętrznego obwarowania (twierdza bastionowa), trzech wysuniętych koron (nieukończonych) oraz umocnień na przedmieściach: kazuńskim, nowodworskim i Wyspie Szwedzkiej
• Reduta Napoleona - wzniesiona wg projektu samego Napoleona
• zadaniem twierdzy była osłona ziem Księstwa Warszawskiego przed ofensywą wojsk rosyjskich
• 1813 r. - oblężenie twierdzy i zdobycie przez wojska rosyjskie
• 1830 r. - zajęcie twierdzy przez Polaków podczas powstania listopadowego
• 1831 r. - zajęcie twierdzy przez armię rosyjską
schron
Okres carski
• 1832r. - 1841r. - pierwszy etap budowy rosyjskiej twierdzy NOVOGIEORGIEWSK
• modernizacja bram w obwarowaniu wewnętrznym (Brama Północy) i budowa nowych bram w nasypach wałów ziemnych
• na placach broni wzniesiono dwukondygnacyjne półokrągłe redity
• budowa dwóch działobitni przed zachodnim fortem - działobitnia Dehna i działobitnia na skarpie (Elewator)
• przekształcono fortyfikacje zewnętrzne - zamknięto obwód obronny - połączono trzy korony, w przedpolu umieszczono lunety,
• 1832r. - 1844r. - budowa koszar o długości 2,3 km - najdłuższe koszary w Europie
• 1883r. - 1888 r. - budowa fortów artyleryjskich nowej twierdzy pierścieniowej
• przełom XIX / XX - modernizacja umocnień (elementy betonowe) oraz plany stworzenia systemu rozproszonego
• 1915 r. - zajęcie twierdzy przez wojska niemieckie
XX-lecie międzywojenne
• 1920 r. - odparcie ataku wojsk bolszewickich przez wojsko polskie
• 1939 r. - budowa bojowych schronów żelbetonowych
• 1939 r. wrzesień - obrona  i zdobycie twierdzy przez armię niemiecką.
Od 11 września, przez 18 dni żołnierze walczą w osamotnieniu, dając tym samym przykład wielkiego męstwa. Kapituluje, głównie z powodu wyczerpania się amunicji,medykamentów i żywności. W obronie Modlina straciło życie ponad 2000 żołnierzy polskich.
Po II wojnie światowej użytkowana przez Wojsko Polskie, a obecnie Twierdza oczekuje na lepsze czasy i bogatego kupca,  i marnieje... Choć czasami zaglądają tu filmowcy. Niektóre obiekty Twierdzy Modlin posłużyły jako plany filmowe w znanych polskich filmach, m.in. w:
- C.K. Dezerterach – sceny koszarowe (prawie cała pierwsza część), mieszkanie Von Nogaja, końcowa scena wyjścia z koszar;
- w Kilerze – scena obiadu w więzieniu;
- w Panu Tadeuszu – ruiny spichlerza w widłach Narwi i Wisły posłużyły za zamek Horeszków; wnętrza twierdzy za paryskie mieszkanie Adama Mickiewicza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz