poniedziałek, 15 listopada 2010

Najświętsza Maryja Panna w malarstwie Salvadora Daliego

Asummpta Corpuscularia Lapislazulina 1952
(Wniebowzięta)
The Annunciation 1947
(Zwiastowanie)
Study for the Head of the Virgin 1952
Studium głowy NMP 
Wewnątrz głowy widzimy łodygę z kłosem zboża: symbol Demeter, płodności i wzrostu. Dali ukazuje archetypową ideę kobiecości Niepokalanej.
Explosive Madonna 1951
Madonna in Particles 1952
Raphaelesque Dynamics 1952
Pod wpływem pobytu  we Włoszech (1937) zaczął nawiązywać do włoskiego renesansu (zwłaszcza Rafaela), co było przyczyną wykluczenia go z ruchu surrealistycznego.
The Maximum Speed of Raphael's Madonna 1954
W 1945 r. tragedia Hiroszimy i Nagasaki stworzyły Dalemu nowy punkt odniesienia. Rozpoczął on nowy okres twórczej aktywności, który nazwał "malarstwem atomowym". Wykorzystywał w nim odkrycia fizyki jądrowej dotyczące struktury materii oraz rozszczepienia atomów, wskutek których wyzwala się energia. Poczucie podzielności materii nieustannie powraca w obrazach końca lat 40-tych i 50-tych. Dali zaczął także coraz częściej wykorzystywać tematykę religijną w swoich dziełach, nadając im mistyczny bądź metafizyczny charakter. W późniejszych latach życia, szczególnie po powrocie do Hiszpanii w 1955r. Dali nadal czerpał inspirację z odkryć naukowych. Pod koniec lat 50-tych fascynowały go osiągnięcia optyki, w 60-tych łączył swe tematy religijne z odkryciem DNA, a w latach 70-tych eksperymentował z holografią i stereoskopią jako nowymi środkami wyrazu.
Microphysical Madonna 1954
Anti-Protonic Assumption 1956
Assumpta Canaveral 1956
The Virgin of Guadalupe 1959
(Dziewica z Guadalupe)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz