wtorek, 31 marca 2009

22.03.2009/4 - Rzym


Z Campo di Fiore wąskimi uliczkami dotarliśmy do Piazza Farnese, chyba trochę przypadkowo. Znajduje się na tym pięknym placu budynek, w którym w XIV wieku żyła i zmarłą św. Brygida Szwedzka. W XIX wieku zajmowane przez nowopowstałe zgromadzenie zakonne salwatorianów. Obok wystawiony jest kosciol poświęcony tej swietej. Następnie nasza grupa osiągnęła:
- Plac Navona , jest to barokowe założenie urbanistyczne powstałe z inicjatywy papieża Innocentego X na ruinach starożytnego stadionu Domicjana. Stadion został zbudowany na Polu Marsowym w 86 r. Przeznaczony był do rozgrywania konkurencji atletycznych oraz (przede wszystkim) wyścigów rydwanów (używana jest również nazwa "cyrk Domicjana"). Jego rozmiary: 54,0 m x 276,0 m, zostały zachowane przy projektowaniu zabudowy placu. Fragmenty ruin stadionu (część trybun) są zachowane w piwnicach budynku w północnej części placu. W roku 1477 papież Sykstus IV przeniósł tutaj z Kapitolu targ, który działal w tym miejscu do około 1867 roku. Tradycja targu jest aktualnie podtrzymywana w grudniu w formie straganów z ozdobami i upominkami świątecznymi. Aktualną zabudowę plac zawdzięcza papieżowi Innocentemu X, który powierzył Francesco Borromini sporządzenie projektu rozbudowy pałacu i kościoła św. Agnieszki in Agone. Kościół zastąpił kaplicę z IV wieku zbudowaną w miejscu jej męczeńskiej śmierci (jej grób znajduje się w kościele św. Agnieszki za Murami Santa Agnese fuori le Mura). Budowa kościoła trwała w latach 1652 - 1670.
- Nieco wcześniej, w latach 1647 - 1651, Giovanni Lorenzo Bernini zbudował w centralnej części Placu fontannę Czterech Rzek. Fontanna została skomponowana wokół egipskiego obelisku sprowadzonego na polecenie papieża z ruin Cyrku Maksencjusza. Cztery postacie, wraz z elementami krajobrazu w postaci palm, zwierząt symbolizują cztery rzeki z czterech kontynentów. Rio de la Plata symbolizuje postać z podniesioną ręką, Dunaj i Europę wyobraża postać dosiadająca konia, personifikacja Nilu ma osłonietą głowę (nie znano w tym czasie źródeł tej rzeki), Azję uosabia Ganges.Na placu umieszczono jeszcze dwie inne fontanny. Swój obecny kształt uzyskały dopiero w XIX wieku. W południowej części placu znajduje się fontanna del Moro z centralna postacią Maura, zaprojektowaną przez Berniniego. Otaczają ją delfiny i inne morskie zwierzęta dodane w XIX wieku. W północnej części Placu zlokalizowano fontannę Neptuna (fonatanna del Neptuno) z grupą morskich nimf.
- Przeszliśmy przez Most św. Anioła . Cesarz Hadrian polecił wybudować mauzoleum dla swojej rodziny na drugim brzegu Tybru, na wprost Pola Marsowego. Dla ułatwienia dojścia do budowli zbudowano ośmioprzęsłowy most Pons Aelius (most Eliusza). Budowa mostu została ukończona w 134. Nazwa mostu została zmieniona podczas pontyfikatu Grzegorza I, jednocześnie z przemianowaniem Mauzoleum Hadriana na Zamek św. Anioła.Istniejąca, pięcioprzęsłowa konstrukcja została zbudowana w tym samym miejscu, w którym stał most Pons Aelius. Most ma 135,0 m długości i 7,0 m wysokości. Na polecenie Klemensa VII w 1530 r. ustawiono na nim rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Klemens IX zamówił posągi aniołów do ozdoby mostu. Barokowe rzeźby Berniniego ustawiono w 1668 r. na cokołach powyżej balustrad na wysokości filarów wspierających przęsła.
- Zamek Sant'Angelo znajduje się pomiędzy Watykanem a placem Navona. Budowę zamku rozpoczął w 123 r.n.e. Hadrian, prace zakończono w 138 r n.e. w rok po śmierci Imperatora. Hadrian wzniósł pałac jako mauzoleum dla siebie i swojej rodziny. Ostatnim członkiem dynastii imperatora pochowanym w mauzeoleum był Karakalla. Na samej górze mauzoleum, gdzie obecnie znajduje się pomnik przedstawiający anioła znajdował się w owych czasach pomnik Hadriana. Imperator został przedstawiony na nim jako bóg słońce powodzący powozem konnym. Obecna nazwa
zamku pochodzi od legendy, która głosi że papież Grzegorz Wielki podczas plagi w 590 r miał objawienie, w którym Anioł chował swój miecz. Papież zinterpretował tą wizję jako zapowiedź końca plagi i nakazał umieszczenie statuły Anioła nad mauzoleum. Pierwsza statuła została wykonana w drewnie, kolejne w brązie, po dziś dzień możemy podziwiać statułę wykonaną w 1753 r. W 271 r. mauzoleum ze względu na nowo przyjętą politykę obronną Aurelisza zostało przekształcone w fortecę obronną; dobudowano do niego nowe mury i wieże. W tych czasach istniał już most łączący zamek z Rzymem, na którym możemy podziwiać dziś, późniejsze wspaniałe rzeźby Berniego. W 1277 r. zamek został przejęty przez Watykan i połączony z państwem kościelnym tajnym korytarzem biegnącym w murach obronnych zwanym „passetto” umożliwiającym papieżom w razie potrzeby ucieczkę z Watykanu. W owych czasach zamek pełnił funkcję zarówno fortecy jak i więzienia i miejsca tortur. Forteca składa się z pięciu pięter. Na pierwszym piętrze znajdowały się grobowce dynastii Hadriana (później przeniesione uległy zniszeniu),drugie piętro w czasach późniejszych pełniło funkcję więzienia, a także magazynu ziarna i oleju. Trzecie piętro służyło głównie do celów militarnych.
Na czwartym piętrze znajdowały się komnaty papieskie z przepięknymi freskami artystów ze szkoły Rafaella.Ostatnie piąte piętro stanowi taras, z którego można podziwiać wspaniały widok na Rzym jak i rzeźbę Anioła dominującą nad pałacem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz